Coaching verbetert organisaties

Organisaties worden gerund door mensen. Eigenlijk is deze ene zin al alles omvattend. Mensen hebben sturing nodig. Iedereen heeft unieke talenten, iedereen verwerkt informatie op een eigen manier en iedereen heeft een eigen manier van handelen. Wellicht nog belangrijker, iedereen wil op een eigen manier worden benaderd en behandeld. Communicatie speelt een cruciale rol in de omgang met al deze mensen binnen de organisatie. Het is ouderwets om te denken dat iedereen uit de voeten kan met dezelfde aanpak. Hoe krijg je balans in je organisatie als je elkaar niet begrijpt?

Organisatie coaching is belangrijk omdat je alleen door het stellen van de juiste vragen ontdekt wat de mensen binnen de organisatie nodig hebben. Een goede coach overziet het geheel en begrijpt in welke richting er sturing nodig is. Door de juiste vragen te stellen creëer ik als coach de gelegenheid waarin mensen opnieuw nadenken, inzien en geïnspireerd raken om met elkaar aan de slag te gaan om (opnieuw) verbinding te krijgen.

Organisatie coach Hans Krol

Mijn onderscheidende vermogen heeft vooral te maken met balans. Het gaat om een evenwicht dat ik heb gevonden tussen mijn ‘harde’ zakelijke kant en mijn ‘zachtere’ relatiegerichte kant. De ervaring die ik heb opgedaan tot op heden op zowel persoonlijk als zakelijk gebied in combinatie met mijn opgedane kennis resulteert in een manier van coaching waarbij ik organisaties en mensen help om verbinding te krijgen tussen hoofd en hart. Alleen die balans zorgt ervoor dat het gewenste resultaat bereikt gaat worden.

Wat het resultaat is van deze vorm van coaching?

Eén van de mogelijke resultaten is dat medewerkers én leidinggevenden van hun eiland afkomen. Door afdelingen weer met elkaar te laten praten, ontstaat er verbinding. Dat is dan de basis voor het verder uitbouwen van de business. Deze verbinding kan ook ontstaan tussen management en de medewerkers. Of op andere niveaus binnen het bedrijf als basis voor de weg naar groei of verandering. Een andere, gerelateerde vorm is het weer ‘mens laten worden’ van managers. Doelen worden dan veel makkelijker gehaald.

Hans is inzetbaar als coach voor management teams, professionals en leidinggevenden.

Neem contact op met Hans Krol om een vrijblijvende afspraak te maken. Hij neemt graag de tijd voor u.

Individuele coaching
Team coaching
Organisatie coaching

Coaching verbindt mens & organisatie

Het optimaliseren van de verbinding tussen structuur & cultuur, hoofd & hart, in mens en organisatie. Voor organisaties is het van belang dat er een goede balans is tussen de structuur en de cultuur van de organisatie. Het gedrag van mensen zet de sfeer binnen teams en uiteindelijk voor de resultaten van een organisatie. Daarom is het belangrijk om de systemen en processen aan te laten sluiten op het denken en handelen van medewerkers en vice versa.

Organisaties komen het beste tot hun recht als ratio en gevoel in balans zijn. Op deze manier kan er leiding worden gegeven vanuit verbinding en kunnen mensen met hart en ziel hun werk doen terwijl er op resultaat kan worden gestuurd. Neem vrijblijvend contact met me op en met plezier vertel ik u meer over mijn visie.

Neem contact op met Hans Krol om een vrijblijvende afspraak te maken. Hij neemt graag de tijd voor u.