Leiderschapsontwikkeling

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers met hart en ziel aan het werk zijn binnen de organisatie? Dat teams goed met elkaar samenwerken en dat er synergie ontstaat? Verbindend leidinggeven is het optimaal verbinden van de buiten- en de binnenkant van de mens en de organisatie. Binnen de organisatie moet er balans zijn tussen de ‘harde’ zakelijke kant en de ‘zachtere’ relatiegerichte kant. De harde kant gaat over strategie, marktbenadering, processen en systemen. Hans Krol: ‘De zachtere kant gaat over het ontwikkelen van mens en gedrag. Binnen de mens moeten in de optimale situatie hoofd en hart met elkaar verbonden zijn.’

Verbindend leiderschap: sleutel tot synergie

Verbinding in leiderschap is zo belangrijk omdat daardoor relatie ontstaat en balans komt binnen een organisatie. De balans tussen de harde en zachte kant van de organisatie en van de mensen. ‘Hieraan succesvol vormgeven en sturen vraagt veel van jezelf, je team, je organisatie en elkaar. Dit vraagt verbinding. Deze grote uitdaging vraagt wat ik noem verbindend leiderschap. Optimaal resultaat wordt behaald wanneer de organisatie optimaal in verbinding is. Deze verbinding kan alleen ontstaan wanneer de leiding hierin het voortouw neemt.’

Aan het einde van deze workshop:

  • Weten deelnemers wat verbindend leiderschap is
  • Zijn deelnemers in staat te denken en handelen vanuit verbinding
  • Kunnen deelnemers sturen op output vanuit verbinding

Direct informatie aanvragen!