Hans Krol, businesscoach
Hans Krol, businesscoach
Hans Krol, businesscoach

Structuur en cultuur in balans

Wat is de basis van een succesvol bedrijf? Het antwoord daarop is eenvoudig: een organisatie die structuur en cultuur in balans heeft. Maar de implementatie daarvan is niet altijd makkelijk. Hans Krol kan daarbij van dienst zijn.

Op welke manier kan Hans helpen? ‘Ik help mee om te bouwen aan een duidelijke missie, visie en strategie. Daar tegenover staat dat de cultuur binnen de organisatie daarop aansluit. De mensen binnen de organisatie zijn allesbepalend voor het uiteindelijke resultaat. De cultuur wordt bepaald door de mensen. De leidinggevenden dragen hier de grootste verantwoordelijkheid omdat zij de missie, visie en strategie moeten overdragen aan de medewerkers. Je krijgt alleen een gezonde organisatie als de balans klopt.

Hoe verbind je de structuur met de cultuur en andersom? Binnen de organisatie gaat het om het samenbrengen van de harde, zichtbare kant van markten, processen en systemen enerzijds en van de mensen die er werken en waarmee wordt samengewerkt anderzijds. Ik houd managers een spiegel voor. Want zakelijke transitie begint altijd eerst bij persoonlijke transitie. Op het ideale moment is de organisatie optimaal in zijn kracht. Met hoofd en hart in balans. Dan pas worden de optimale prestaties behaald.

Hans Krol, businesscoach
Hans Krol, businesscoach
Hans Krol, businesscoach

Neem contact op met Hans Krol om een vrijblijvende afspraak te maken. Hij neemt graag de tijd voor u.

Consultancy
Consultancy

Raamwerken geven handvatten voor consultancy

Herkent u de volgende vragen: Waarom blijven resultaten van veranderingen achter? Waarom worden prestaties van mensen en organisatie niet gehaald? Waarom ervaar ik zo veel onrust binnen mijn organisatie?

In mijn werk als consultant en coach maak ik gebruik van enkele raamwerken. Deze raamwerken zijn behulpzaam om inzicht, bewustzijn en grip te krijgen.

Het eerste raamwerk maakt de verbinding zichtbaar tussen enerzijds de individuele mens en de organisatie en anderzijds het ‘rationele zichtbare’ en het ‘irrationele onzichtbare’. Structuur & ontwerp, mens & cultuur, hoofd & handen, hart & buik. Als deze vier elementen optimaal verbonden zijn, is mens en organisatie krachtig, energiek en in balans. Zij is in staat topprestaties te behalen. Als dat niet het geval is, is er vaak sprake van een energielek, van onrust, onbalans en achterblijven van prestaties. Mens en organisatie zitten niet lekker ‘in hun vel’. Binnen mijn consultancy opdrachten gebruik ik dit raamwerk om mensen en organisaties hiervan bewust te laten worden. Het helpt de juiste vragen te stellen. Het helpt mensen en organisaties tot het inzicht te laten komen ‘waar de schoen wringt’. Om het daarna aan te kunnen pakken. Het juiste te doen om opnieuw in kracht, energie en balans te komen. Topprestaties neer te zetten. Het is mijn passie daaraan ondersteunend te zijn.

Het tweede raamwerk biedt houvast bij het grip krijgen op ‘structuur & ontwerp’. Organisaties presteren beter als haar inrichting in samenhang ontworpen en vormgegeven wordt. Inrichting in termen van marktbenadering, processen, systemen en de mens. Strategie, architectuur en implementatie op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden zijn. In mijn consultancy opdrachten gebruik ik deze kapstok om inrichtingen, veranderingen en transformaties vorm te geven. Management en medewerkers een gezamenlijk beeld te geven waar ze staan en waar ze naar toe gaan. Leidinggevenden grip te geven op te maken keuzen. Transformatietrajecten daardoor tot een optimaal resultaat te laten komen.

Beide raamwerken komen voort uit mijn professionele en persoonlijke ervaringen, inzichten en kennis. Vijfentwintig jaar consultancy ervaring zit er in verwerkt. Graag ga ik met je in gesprek over jouw vragen en jouw uitdagingen.

Vormgeving van missie, visie en strategie

Om balans te krijgen moet je helder hebben wat de missie, de visie en de strategie zijn om tot het gewenste doel te komen. Wat is het doel van de organisatie? Waarom doe je wat je doet en wat wil je ideaal gezien bereiken? Hoe ga je dat bereiken en welke strategieën zijn daarvoor van belang? Om de gewenste cultuur binnen een organisatie te bereiken moet je allereerst antwoord geven op die vragen. Als je weet wat de doelen zijn en hoe je het gaat aanpakken, dan kun je gaan nadenken over de vraag welke mensen je om je heen verzamelt.

Van advies naar implementatie

Hans Krol: ‘Het advies dat ik je aanreik tijdens het consult zal krachtig worden wanneer je het implementeert. Het doel wordt alleen bereikt als je daadwerkelijk wat gaat doen met de inzichten die je hebt gekregen. Graag begeleid ik je tijdens deze implementatiefase zodat het optimale resultaat bereikt wordt.’

Neem contact op met Hans Krol om een vrijblijvende afspraak te maken. Hij neemt graag de tijd voor u.